Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

İç Çekirdek Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Dünyanın en merkezdeki kısmıdır. Yoğunluğu 13.6 gr/cm küptür. Yüksek basınçtan dolayı katı haldedir.
İç çekirdek, yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümdür. Dünya'nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120-2890 km'ler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371-5150 km'ler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir-nikel karışımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekirdekte ise bu karışım erimiş haldedir. Ama hala insanlar ağır kürede katı ya da katıya yakın maddeler olduğuna inanıyor. Ağır küredeki her şeyin yanıp kül olabileceği kanıtlanmıştır. Fakat hala ağır küredeki herşeyi keşfedememişlerdir.
Yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümdür. Dünya'nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120-2890 km'lerarasındaki kısmına dış çekirdek, 6371-5150 km'ler arasındaki kısmına iççekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir-nikel karışımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekirdekte ise bu karışım ergimiş haldedir.


İç Çekirdek Resimleri

 • 2
  İç Çekirdek Nedir 3 yıl önce

  İç Çekirdek Nedir

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 9 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 9 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

İç Çekirdek Sunumları

 • 3
  Önizleme: 9 ay önce

  Yerkürenin İç Yapısı Slaytı (PPTX-sunusu)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Yerkürenin İç YapısıYerkürenin içi farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından belirgin farklılıklar gösterir.

  2. Sayfa
  Yerkürenin İç YapısıÇekirdek (Barisfer – Ağır Küre):Yerkürenin merkezinde çekirdek bölümü yer alır.Yerin 2890 km derinliğinden başlar ve Dünyanın merkezi olan 6371 km’ye kadar devam eder.Yoğunluğu çok fazladır. Genellikle nikel(Ni) ve demir(Fe) bileşimlerinden oluştuğu için “nife” olarak adlandırılmaktadır.Kalınlığı 3480 km’dir. Dünyanın toplam kütlesine oranı %32,2’dir.

  3. Sayfa
  Yerkürenin İç YapısıSıcaklığının 4500-5000°C olduğu düşünülmektedir.Çekirdek iki bölümden oluşmaktadır:İç Çekirdek: Dünyanın en merkezi kısmıdır. Yoğunluğu 13,6gr/cm³’tür. Yüksek basınçtan dolayı katı haldedir.Dış Çekirdek: Çekirdeğin dış kısmıdır. 2890 km ile 5150 km arasında yer alan bölümdür. Yoğunluğu 10gr/cm³’tür. İç çekirdeğe göre daha yumuşak ve akışkandır.

  4. Sayfa
  Yerkürenin İç YapısıManto (Pirosfer – Ateş Küre):Yerkabuğu ile çekirdek arasında yer alan bölümdür.35 km’den başlayıp 2890 km’ye kadar devam eder.İç manto ve dış manto olmak üzere iki bölümden oluşur.Manto Dünya kütlesinin %67’sini oluşturmaktadır.Ortalama 3,3gr/cm³ yoğunluğu vardır. Yoğunluk derine inildikçe artar.

  5. Sayfa
  Yerkürenin İç YapısıAlt Manto: 700 ile 2890 km arasında yer almaktadır. Yoğunluğu 4,5-5,5gr/cm³ arasında değişim gösterir. Katı haldedir.Üst Manto: 35-700 km derinlikler arasında yer alır. Yoğunluğu 3-4gr/cm³ arasındadır. En önemli bölümü dış kısmını oluşturan Astenosferdir.Astenosfer: Mantonun en dış kısmıdır. Yerkabuğunun altında yer alır. Dünya katmanları arasındaki en akışkan yapıdaki bölümdür. Volkanlardan çıkan magma kaynağını buradan alır.

  6. Sayfa
  Yerkürenin İç YapısıYer Kabuğu:Yaklaşık 33 km kalınlığındadır. İki bölümden oluşur: SİAL ve SİMA.SİAL: Yerkabuğunun dış bölümü içinde bulunan Silisyum (Si) ve Alüminyum (Al) bileşimleri nedeniyle bu ismi almıştır. Yoğunluğu 2,7gr/cm³’tür. Tümüyle katı durumda bu bölüm granit kökenli kayalardan oluşmaktadır. Kalınlığı özellikle kıvrım dağlarının olduğu alanlarda fazlayken, okyanus tabanlarında azdır.

  7. Sayfa
  Yerkürenin İç YapısıSİMA: Yerkabuğunun alt bölümüdür. Buradaki kayaçlar plastik bir yapıya sahiptir. Bu sayede kıtasal kabuk simanın üzerinde yüzer durumda bulunmaktadır. İçinde Silisyum (Si) ve Magnezyum (Ma) elementleri yoğun olduğu için SİMA adı verilmiştir. Simada yoğunluk 3,3gr/cm³’tür. Sima okyanusal ya da bazaltik kabuk olarak da adlandırılır.

  8. Sayfa
  LEVHA TEKTONİĞİYerkabuğunun yapısı ile ilgili düşünceler içinde en önemlisi 1910 yılında Alman Meteorolog Alfred Wegener tarafından ortaya atılmıştır.Wegener’e göre, kıtalar birbirinden bağımsız, lehva ismi verilen parçalardan oluşmaktadır. Bu parçalar farklı yönlerde hareket etmektedirler.

  9. Sayfa


  10. Sayfa
  LEVHA TEKTONİĞİYerkabuğunun her bir bölümünü oluşturan parçalara levha ya da plaka adı verilmektedir.Bu parçalar astenosferin üzerinde yüzer durumdadır. Dünyanın çekirdeğindeki ısının yüksek olması nedeniyle mantoda dikey magma akımlarının etkisiyle hareket eder. Bu olaya levha hareketleri denilir.Levha sınırları deprem, volkanizma ve sıcak su kaynaklarının bir arada görüldüğü alanlardır.

  11. Sayfa
  LEVHA HAREKETLERİ NASIL GERÇEKLEŞİR?Yerin derinliklerinde ısınan magma yüzeye doğru yükselir, bu sayede dikey magma akımları ortaya çıkar. Astenosfere ulaşan magma yön değiştirerek yatay hareketler yapar. Bunun sonucunda yer kabuğunu oluşturan levhalar farklı yönlerde hareket eder. Kıtaların hareket etmesini sağlayan bu güce konveksiyonel akımlar denir.Levhalar farklı yönlerde hareket ederler.

  12. Sayfa
  LEVHA HAREKETLERİ NASIL GERÇEKLEŞİR?Kıta-Kıta Çarpışması:İki kıtasal levhanın birbirine doğru yaklaşması sonucunda  çarpışma olur.Bu çarpışma sonucunda, sıkışma ve kırılma yoluyla kıvrımlı dağ sıraları oluşur. Örneğin, Himalayalar ve Tibet Yaylası iki kıtasal levhanın yakınlaşması sonucu oluşmuştur.

  13. Sayfa
  LEVHA HAREKETLERİ NASIL GERÇEKLEŞİR?Kıta-Okyanus Çarpışması:Okyanusal ve kıtasal levhaların birbirine yaklaştığı yerlerde volkanizma kıta kabuğunda oluşur.Pasifik çevresi bunun en güzel örnekleridir.

  14. Sayfa
  LEVHA HAREKETLERİ NASIL GERÇEKLEŞİR?Okyanus-Okyanus Çarpışması:Levhaların hareketi sırasında iki okyanusal levhanın çarpışması sonucunda derin okyanus çukurları ile volkanik ada yayları oluşur. Örneğin: Japonya, Filipinler ve Mariana Çukuru.

  15. Sayfa
  Dünyadaki Büyük Levhalar

  16. Sayfa
  LEVHALARIN EVRİMİKıtalar günümüzdeki konumunu almadan önce uzun bir evrim geçirmiştir.Günümüzden 250 milyon yıl önce yerkabuğu çok büyük ve tek bir parçadan oluşmaktaydı. Bu ilk kıtanın adı “Pangea”dır.Zamanla bu kıta dağılmaya başlamış ve iki büyük parçaya ayrılmıştır. Bu parçalardan güneydeki Gondwana, kuzeydeki ise Laurasia’dır.

  17. Sayfa
  LEVHALARIN EVRİMİBu kıtalar zamanla parçalanmış, ikisi arasında büyük bir deniz olan Tetis Denizi ortaya çıkmıştır. Tetis Denizi bugünkü Akdeniz’in ilk halidir.Giderek kıtalar birbirinden daha da fazla uzaklaşmış, Hindistan ve Arap levhaları Tetis denizini kapatmış ve bu denizin tabanındaki tortullar yükselerek bugünkü Alp-Himalaya kıvrım dağlarını oluşturmuştur. Yine bu dönemde Atlas okyanusu iyice genişlemiştir.

  18. Sayfa
  LEVHALARIN EVRİMİGünümüzde yerkabuğu 12 levhadan oluşmaktadır. Eğer levhaların hareketleri durmaksızın devam ederse gelecekte tekrar bir araya gelecekleri ve büyük tek bir kıta oluşturacakları düşünülmektedir.Dünyanın oluşumundan bugüne bu olayın, altı kez tekrar ettiği düşünülmektedir.

  19. Sayfa
  JEOLOJİK ZAMANLARDünyanın oluşumunda günümüze kadar geçirdiği değişiklikleri içeren dönemlere jeolojik zamanlar denir.

  20. Sayfa
  JEOLOJİK ZAMANLARİLKEL ZAMAN: AZOİK (4 Milyar yıl):Kıtaların çekirdek kısmını oluşturan en eski kıvrımlar oluşmuştur.Zamanın sonlarına doğru su yosunu (alg) türünden ilk bitkiler ve bazı bakteriler ortaya çıkmıştır.

  21. Sayfa
  JEOLOJİK ZAMANLAR1. ZAMAN : PALEOZOİK (370 Milyon yıl):Geçmişten yakına doğru Kambriyen, Ordovisyen, Silüriyen, Devoniyen, Karbonifer ve Permiyen devirleri yaşanmıştır.Bu zamanda kıtalar henüz birbirinden ayrılmamış durumdadır. Yeryüzünde tek bir kıta “Pangea” bulunmaktadır. Büyük bir okyanus dev kıtayı çevrelemiştir.Hersinyen ve Kaledoniyen sıradağları oluşmuştur.

  22. Sayfa
  JEOLOJİK ZAMANLAR1. ZAMAN : PALEOZOİK (370 Milyon yıl):Dev bitki türlerinden ormanlar gelişmiştir.Taşkömürü yatakları oluşmuştur.Sürüngenlerin ortaya çıkması.

  23. Sayfa
  JEOLOJİK ZAMANLAR2. ZAMAN : MEZOZOİK (170 Milyon yıl):Geçmişten yakına doğru Trias, Jura ve Kretase devirleri yaşanmıştır.Alp kıvrımlarına hazırlık dönemidir. Yerkabuğundaki kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlanması.Dinozorlar bu devirde yaşamıştır.Bu zamanın sonlarında kara ve denizlerin dağılışı, bugünkü görünüme benzer hal almıştır.

  24. Sayfa
  JEOLOJİK ZAMANLAR3. ZAMAN : SENOZOİK (80 Milyon yıl):Tersiyer’de şiddetli yer kabuğu hareketlerinin yaşanması; volkanizmanın çok geniş alanlarda görülmesi; Alp-Himalaya kıvrım dağlarının oluşması; Atlas ve Hint okyanuslarının oluşması; Dinozorların ortadan kalkması; Yeni canlı ve bitki türlerinin oluşması; Tuz, petrol ve linyit yataklarının oluşumu gerçekleşmiştir.

  25. Sayfa
  JEOLOJİK ZAMANLAR3. ZAMAN : SENOZOİK (80 Milyon yıl):Kuvater’de çeşitli hayvan ve bitki türlerinin ortadan kalkması; insanın ortaya çıkışı ve yayılması; Buzul çağlarının yaşanması, Kuzey Yarımkürede buzulların geniş alanlara yayılması ve sonrasında bugünküne benzer iklim koşullarının oluşması; İnsanın dünyanın hakim canlı türü haline gelmesi; Çevre sorunlarının başlaması.

İç Çekirdek Videoları

 • 3
  9 ay önce

  Dünyanın Merkezinde Ne Var ?

İç Çekirdek Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

İç Çekirdek Ek Bilgileri

 • 2
  9 ay önce

  Bu yazıya eklenen ek bilgi henüz editörlerimiz tarafından onaylanmadı..!

  Onay Bekliyor
 • 0
  9 ay önce

  Bu yazıya eklenen ek bilgi henüz editörlerimiz tarafından onaylanmadı..!

  Onay Bekliyor

Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
İç Çekirdek Nedir
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)